fbpx

trách nhiệm miễn trừ

Logi, thành viên của Viện MBA hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với đầy đủ chức năng và thẩm quyền trong hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật, dịch vụ khoa học và huấn luyện

Nhằm đảm bảo minh bạch các hoạt động cũng như tránh hiểu nhầm gây ảnh hưởng đến quyền lợi của học viên, khách hàng và chính viện MBA, viện MBA xin tuyên bố trách nhiệm miễn trừ trong các hoạt động của mình theo danh sách và tuyên bố phía dưới.

Viện MBA đảm bảo các hoạt động là hợp luật và phối hợp với đại học đối tác, lãnh sự của các quốc gia có đại học đối tác để triển khai quy trình chống truyền thông sai sự thật. Vui lòng tham khảo mục Legal Notice hoặc liên hệ với các đại học thành viên và lãnh sự của các quốc gia mà đối tác của Viện MBA được cấp phép để có thêm thông tin

trách nhiệm miễn trừ

Viện MBA không
tư vấn du học

Viện MBA không tư vấn du học, không làm visa du học cũng như không ký hợp đồng du học và di trú

Viện MBA không đào tạo
đại học và sau đại học

Viện MBA không cam kết học viên được ra trường, không cam kết có thể thăng tiến hoặc phát triển sự nghiệp sau khi học xong chương trình

Học viên học
trực tiếp với đại học

Học viên học trực tiếp với trường đại học đối tác của Viện MBA với chương trình gốc 100% với đầy đủ quyền lợi của sinh viên quốc tế

Không nhượng quyền
giấy phép

Đối tác của hoạt động nhượng quyền chịu trách nhiệm trên giấy phép của chính mình và đảm bảo hợp luật và đạt tiêu chuẩn kiểm định của MBAi

Nói không với
Diploma mills

100% các chương trình mà Viện MBA hỗ trợ học thuật là các chương trình kiểm định, được công nhận toàn diện trên thế giới

Không cam kết các nội dung
không thuộc thẩm quyền

Viện MBA miễn trừ cam kết các nội dung mà quyền quyết định thuộc về Bộ giáo dục, cơ quan ban ngành, đơn vị tiếp nhận học viên sau khi tốt nghiệp, quốc gia tiếp nhận di trú…

Viện MBA không cam kết

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam, giấy phép Viện khoa học số 321, căn cứ các quy định của công nhận bằng cấp quốc tế ENIC-NARIC cũng như quy định về truyền thông xếp hạng (Ranking) của Liên Minh Châu Âu và các điều khoản liên quan, Viện MBA không cam kết các nội dung sau:

  • Không cam kết học là sẽ ra trường
  • Không cam kết xếp hạng hiện tại sẽ không thay đổi khi học viên ra trường
  • Không cam kết sau khi ra trường là sẽ thăng tiến (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết bằng cấp được tiếp nhận tại cơ quan (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết có thể di trú chỉ với bằng cấp
  • Không cam kết công nhận tương đương với bằng Việt Nam

Viện MBA cam kết

100% chương trình kiểm định 100%
100% không phát sinh thêm chi phí 100%
100% bằng được cấp chính thức 100%
100% hưởng quyền lợi của sinh viên chính thức 100%

MBAi phối hợp với các đại học và lãnh sự các nước để triển khai quy trình chống truyền thông sai sự thật

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29