Hỗ trợ tiếng Anh

Học Logistics và Supply Chain không phải là học tiếng Anh nhưng nếu có thể vừa học được chuyên môn, vừa học được tiếng Anh là giải pháp tối ưu và tiết kiệm nhất. Logi Academy, thành viên của Viện MBA đã triển khai hệ thống hỗ trợ tiếng Anh cho học viên tham gia chương trình đại học và sau đại học nhằm đảm bảo tiếng Anh không còn là rào cản đồng thời vẫn tạo điều kiện và môi trường để học viên có thể từng bước gia tăng năng lực tiếng Anh thông qua từng tiết giảng.

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh của Logi Academy là sự kết hợp giữa (1) Trợ giảng trên lớp; (2) Hệ thống tiếng Anh tự học TIAN và (3) Hệ thống kiểm tra ngữ pháp và định dạng bài viết tiếng Anh

Gia tăng năng lực tiếng Anh trong suốt thời gian học

 • Xem bài giảng tiếng Anh
 • Tự học tiếng Anh với TIAN.vn
 • Giao tiếp tiếng Anh trên lớp

Học viên từng bước gia tăng năng lực tiếng Anh thông qua quy trình 3 bước bao gồm Đọc tiếng Anh – Tự học tiếng Anh – Giao tiếp tiếng Anh

Vượt qua rào cản tiếng Anh khi học chương trình quốc tế

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh của Logi Academy không chỉ giúp từng bước gia tăng năng lực tiếng Anh đồng thời giúp học viên quốc tế vượt qua rào cản ngôn ngữ và hiểu bài sâu hơn:

 • trợ giảng trên lớp giúp hiểu bài sâu
 • bài giảng được Việt hóa một số nội dung quan trọng
 • cung cấp tài liệu tham khảo tiếng Việt tương đương
 • bài làm được kiểm tra ngữ pháp trước khi nộp nhằm học viên hiểu các nội dung cần điều chỉnh để gia tăng năng lực viết
 • 100% bài giảng và bosscamp (workshop thực hành cho quản lý) triển khai bằng tiếng Anh để gia tăng kỹ năng nghe và giao tiếp
 • Hệ thống tiếng Anh tự học TIAN.vn đồng hành giúp từng bước gia tăng năng lực tiếng Anh một cách bền vững

Mô hình hỗ trợ tiếng Anh của Logi

Học viên được cung cấp tài khoản để tiếp cận bài giảng của trường đại học. Một số nội dung quan trọng được Việt hóa, đồng thời cung cấp các từ vựng chuyên ngành để học viên gia tăng khả năng đọc hiểu

Logi Academy bố trí trợ giảng trên lớp nhằm đảm bảo học viên hiểu bài sâu. Trợ giảng cũng giúp học viên giao tiếp tự tin hơn, làm việc nhóm tốt hơn cũng như phối hợp cùng giảng viên nước ngoài trong quá trình giảng dạy

Học viên được cung cấp tài khoản trên hệ thống tiếng Anh tự học TIAN.vn để gia tăng từng bước năng lực tiếng Anh. Bài làm từng bước được kiểm tra ngữ pháp để học viên nhận diện những sai sót để gia tăng kỹ năng viết

Vì sao bạn cần hệ thống hỗ trợ tiếng Anh?

Để có thể học chương trình đại học và sau đại học quốc tế, bạn có thể có 2 lựa chọn, một là học tiếng Anh trước khi học và tìm một phương án để vừa học tiếng Anh vừa học chuyên môn. Tuy nhiên theo nghiên cứu của British English 2017, nếu nội dung học không liên quan hoặc không được dùng vào thực tế thì đó là lãng phí.

 • Phát triển tiếng Anh với nội dung chuyên ngành – Học qua bài giảng chuyên ngành là cách tốt nhất để phát triển tiếng Anh chuyên ngành.
 • Phát triển tiếng Anh với tinh thần tự học – Hệ thống tiếng Anh tự học TIAN.vn giúp bạn hình thành tinh thần tự học cũng như môi trường trau dồi mọi lúc mọi nơi
 • Phát triển năng lực viết ngay với bài luận – Kết thúc mỗi môn học, học viên phải làm một bài luận theo yêu cầu của chương trình. Với hệ thống kiểm tra tiếng Anh, học viên sẽ biết những nội dung cần điều chỉnh để từng bước hoàn thiện kỹ năng Viết
 • Phát triển năng lực giao tiếp và thuyết trình tiếng Anh ngay trên lớp – Với dẫn dắt của trợ giảng và bạn học, học viên sẽ có môi trường giao tiếp và thuyết trình tiếng Anh chuyên ngành và các kỹ năng này có thể áp dụng ngay vào công việc.

Đầu vào chưa tốt vẫn từng bước gia tăng tiếng Anh

 • Quá trình phát triển tiếng Anh khi học thêm bên ngoài
 • Quá trình phát triển tiếng Anh ngay trong chương trình

Chưa hiệu quả do nội dung bên ngoài không sát với bối cảnh việc làm (MBAi, 2017)

Tránh đại học giả mạo

Khi không được chính phủ nước cấp bằng công nhận, đồng nghĩa với bằng cấp không được công nhận tại bất kỳ đâu kể cả thị trường lao động (ENIC-NARIC,2017)

Logi là kết quả hợp tác giữa đại học MUST và Viện MBA. Chương trình không chỉ chuyển giao từ MIT mà còn được chúng tôi cải tiến để phù hợp với môi trường Châu Á

Dr. Prof Prem
President, Đại học MUST

Các chương trình kiểm định và công nhận