fbpx

Asia Logistics & Supply Chain Council ALSCC

Asia Logistics & Supply Chain Council ALSCC là tổ chức thuộc chính phủ Malaysia, do đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) sáng lập. ALSCC ra đời với mục tiêu hỗ trợ để phát triển Malaysia trở thành một trung tâm Logistics và Supply Chain Châu Á.

  • Do chính phủ Malaysia thành lập và sáng lập bởi đại học MUST Malaysia
  • Đào tạo thế hệ chuyên gia mới cho ngành Logistics và Supply Chain trong bối cảnh Malaysia định hướng trở thành Logistics Hub của Châu Á.
  • Kết nối các chuyên gia trong ngành Logistics và Supply Chain để hình thành cộng đồng chuyên gia, nghiên cứu và đề xuất cho chính phủ Malaysia và các dự án Liên Quốc gia.
  • Chứng nhận chuyên gia ngành Logistics và Supply Chain

Asia Logistics & Supply Chain Council được hình thành với mục tiêu hỗ trợ Malaysia trở thành Logistics & Supply Chain Hub của Châu Á

Hoạt động

  • thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa các doanh nghiệp ngành Logistics, chính phủ và các tổ chức đào tạo nhằm phát triển một cách chuyên biệt và chuyên sâu ngành Logistics và Supply Chain.

  • nghiên cứu và phát hiện các thách thức, cần cải tiến trong lĩnh vực Logistics và chuỗi cung ứng và nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để cải tiến.

  • thiết lập môi trường cho phép các chuyên gia ngành Logistics, ngành vận tải và ngành Supply Chain có thể đối thoại với chính phủ Malaysia, các nước Asean và Châu Á nhằm thiết lập hành lang pháp lý và kỹ thuật cho ngành Logistics, Vận tải và Supply Chain.

  • hướng nghiệp một cách chính xác cho những cá nhân, tổ chức muốn học tập hoặc làm việc, kinh donah trong ngành Logistics và Supply Chain.

  • định kỳ tổ chức các hội thảo quốc tế và khuyến khích các chuyên gia trong ngành Logsitics và Supply Chain chia sẽ kiến thức, các kết quả nghiên cứu cũng như chia sẻ các thành tựu mới nhất trong ngành Logistics và Supply Chain.

Đối tác

Logi Academy

Logi academy là kết quả hợp tác giữa Viện MBA với đại học MUST, đại học UITM và Asia Logistics & Supply Chain Council

Logi là kết quả hợp tác giữa đại học MUST và Viện MBA. Chương trình không chỉ chuyển giao từ MIT mà còn được chúng tôi cải tiến để phù hợp với môi trường Châu Á

Dr. Prof Prem
President, Đại học MUST

Các chương trình chứng nhận chuyên gia của ALSCC

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29